لوازم جانبی

پاوربانک تقلبی اصلی را شناسایی کنید

پاوربانک یکی از بهترین و کاربردی ترین لوازم جانبی موبایل است. پاوربانک یا شارژر موبایل در مواقع ضروری بسیار مثر است و می توانیم در اسرع وقت دوباره از تلفن همراه خود استفاده کنیم. اما امروزه سود تولید پاوربانک های تقلبی آغاز شده و محصولات تقلبی خود را در مقادیر زیادی روانه بازار کرده است.

پاوربانک برق را ذخیره می کند و در صورت تقلبی بودن آن حتی می تواند منفجر شود و صدمات جبران ناپذیری به مردم و تلفن وارد کند. به همین دلیل ، تشخیص بانک انرژی اصلی از تقلبی بسیار مهم و ضروری است و در این مقاله به راحتی می توانید هر 12 بانک تقلبی انرژی را با 12 روش ساده و کاربردی شناسایی کنید.

بررسی کد امنیتی و شماره سریال در سایت سازنده

1. کد امنیتی و شماره سریال سایت سازنده را بررسی کنید

خوشبختانه ، مارک های معتبر یک کد امنیتی و شماره سریال منحصر به فرد برای بانک های انرژی خود ایجاد کرده اند تا تشخیص پاوربانک های تقلبی را آسان تر کنند. برای انجام این کار ، از وب سایت سازنده پاور بانک شماره سریال و کد امنیتی را وارد کنید. اگر این سری در وب سایت سازنده موجود نباشد ، پاور بانک جعلی خواهد بود.

البته خوب است بدانید که شرکت هایی که پاوربانک های تقلبی می سازند ، گاهی اوقات سری ها را کپی می کنند. اما شرکتی مانند شیائومی ساخت پاوربانک های جعلی را برای شرکت ها مشکل می کند. اگر کاربر قبلاً کد امنیتی یا شماره سریال را وارد کرده است ، در وب سایت شیائومی به شما اطلاع داده می شود.

این نشان می دهد که پاوربانک شما جعلی است و شماره سریال قبلاً توسط کاربر دیگری در سایت تأیید شده است. شماره سریال پاوربانک شیائومی در جعبه ذکر شده است و با خاراندن هولوگرام ، می توانید شماره سریال را مشاهده کرده و با مایل خود آن را بررسی کنید. Com / verify ) سایت. اصل یا تقلبی بودن پاور بانک خریداری شده را بررسی کنید.

با شارژ پاوربانک از ظرفیت واقعی پاوربانک مطلع شوید

2. با شارژ کردن پاوربانک از ظرفیت واقعی پاوربانک مطلع شوید

پاور بانک ها دارای ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی هستند. تفاوت بین ظرفیت واقعی و اسمی در پاور بانک های تقلبی بسیار زیاد است. اگر ٪ 20

٪ 0D٪ 0A

٪ 20 ٪ 20٪ D0٪ 90٪ D0٪ BA٪ D0٪ BE٪ 20٪ D0٪ B2٪ D0٪ B0٪ D1٪ 88٪ D0٪ B0٪ B0٪ D1٪ 82٪ D0٪ B0٪ 2010 ٪ 20000٪ 20mAh٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ D1٪ 85٪ D1٪ 80٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ B2٪ D0٪ B0٪ B1٪ 89٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0 ٪ B1٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ 20٪ D1٪ 81٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ B1٪ 80٪ D0٪ B5٪ D0٪ B6 ٪ D0٪ B4٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ BF٪ D0٪ BE٪ 20-٪ D0٪ BC٪ D0٪ B0٪ D0٪ BB٪ D0٪ BA٪ D0٪ BE٪ 20٪ D0٪ BE٪ D1٪ 82٪ 203٪ 20٪ D1٪ 87٪ D0٪ B0٪ D1٪ 81٪ D0٪ B0،٪ 20٪ D1٪ 82٪ D0٪ BE٪ D0٪ B2٪ D0٪ B0 ٪ 20٪ D0٪ BF٪ D0٪ BE٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ D0٪ B7٪ D0٪ B2٪ D0٪ B0،٪ 20٪ D1٪ 87٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ BD٪ D0٪ B5٪ D0٪ B9٪ D0٪ BD٪ D0٪ B8٪ D1٪ 8F٪ D1٪ 82٪ 20٪ D0٪ B4٪ D0٪ B5٪ D0٪ B9٪ D1٪ 81٪ D1٪ 82٪ D0٪ B2٪ D0٪ B8٪ D1٪ 82٪ D0٪ B5٪ D0٪ BB٪ D0٪ B5٪ D0٪ BD٪ 20٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ D0٪ BF٪ D0٪ B0٪ D1٪ 86٪ D0٪ B8٪ D1٪ 82٪ D0٪ B5٪ D1٪ 82٪ 20٪ D0٪ B5٪ 203000٪ 20mAh٪ 20٪ D0٪ B8٪ 20٪ D0٪ BF٪ D0٪ BE٪ 20٪ D1٪ 82٪ D0٪ BE٪ D0٪ B7٪ D0٪ B8٪ 20٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ D1٪ 87٪ D0٪ B8٪ D0٪ BD٪ 20٪ D0٪ BC٪ D0٪ BE٪ D0٪ B6٪ D0٪ B5٪ D1٪ 82٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ B4٪ D0٪ B0٪ 20٪ D1٪ 80٪ D0٪ B0٪ D0٪ B7٪ D0٪ B1٪ D0٪ B5٪ D1٪ 80٪ D0٪ B5٪ D1٪ 82٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ B4٪ D0٪ B0٪ D0٪ BB٪ D0٪ B8٪ 20٪ D0٪ B2٪ D0٪ B0٪ D1٪ 88٪ D0٪ B0٪ B0٪ D1٪ 82٪ D0٪ B0٪ 20power٪ 20bank٪ 20٪ D0٪ B5٪ 20٪ D1٪ 84٪ D0٪ B0٪ D0٪ BB٪ D1٪ 88٪ D0٪ B8٪ D0٪ B2٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B8٪ D0٪ BB٪ D0٪ B8٪ 20٪ D1 ٪ 84٪ D0٪ B0٪ D0٪ BB٪ D1٪ 88٪ D0٪ B8٪ D0٪ B2٪ D0٪ B0.٪ 20٪ D0٪ 9D٪ D0٪ BE٪ D0٪ BC٪ D0٪ B8٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ D0٪ BB٪ D0٪ BD٪ D0٪ B8٪ D1٪ 8F٪ D1٪ 82٪ 20٪ D0٪ B8٪ 20٪ D0٪ B4٪ D0٪ B5٪ D0٪ B9٪ D1٪ 81٪ D1٪ 82٪ D0٪ B2٪ D0٪ B8٪ D1٪ 82٪ D0٪ B5٪ D0٪ BB٪ D0٪ BD٪ D0٪ B8٪ D1٪ 8F٪ D1٪ 82٪ 20٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ B0٪ D0٪ BF٪ D0٪ B0٪ D1٪ 86٪ D0٪ B8٪ D1٪ 82٪ D0٪ B5٪ D1٪ 82٪ 20٪ D1٪ 81٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ BE٪ D0٪ B1٪ D1٪ 89٪ D0٪ B8٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B2٪ D1٪ 81٪ D0٪ B5٪ D0٪ BA٪ D0٪ B8٪ 20٪ D0٪ BF٪ D1٪ 80٪ D0٪ BE٪ D0٪ B4٪ D1٪ 83٪ D0٪ BA٪ D1٪ 82٪ 20٪ D0٪ B2٪ 20٪ D1٪ 81٪ D0٪ B2٪ D0٪ B5٪ D1٪ 82٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B8٪ 20٪ D0٪ BE٪ D0٪ B1٪ D0٪ B8٪ D0٪ BA٪ D0٪ BD٪ D0٪ BE٪ D0٪ B2٪ D0٪ B5٪ D0٪ BD٪ D0٪ BE٪ 2075٪ 20٪ D0٪ B4٪ D0٪ BE٪ 2080 ٪٪ 20٪ D0٪ BE٪ D1٪ 82٪ 20٪ D0٪ BD٪ D0٪ BE٪ D0٪ BC٪ D0٪ B8٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ B0٪ BB٪ D0٪ BD ٪ D0٪ B8٪ D1٪ 8F٪ 20٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ D0٪ BF٪ D0٪ B0٪ D1٪ 86٪ D0٪ B8٪ D1٪ 82٪ D0٪ B5٪ D1٪ 82٪ 20٪ D0 ٪ BC٪ D0٪ BE٪ D0٪ B6٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ B4٪ D0٪ B0٪ 20٪ D1٪ 81٪ D0٪ B5٪ 20٪ D1٪ 80٪ D0٪ B0٪ D0٪ B7٪ B0 ٪ B3٪ D0٪ BB٪ D0٪ B5٪ D0٪ B6٪ D0٪ B4٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ D1٪ 82٪ D0٪ BE٪ 20٪ D1٪ 80٪ D0٪ B5 ٪ D0٪ B0٪ D0٪ BB٪ D0٪ B5٪ D0٪ BD٪ 20٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ D0٪ BF٪ D0٪ B0٪ B0٪ D1٪ 86٪ D0٪ B8٪ D1٪ 82٪ D0٪ B5 ٪ D1٪ 82.٪ 20 ٪ 20

شاید این مطلب جذاب باشد
3 روش ساده برای ضدعفونی کردن گوشی در خانه

٪ 0D٪ 0A

٪ 203.٪ 20 ٪ 20٪ D0٪ 97٪ D0٪ B0٪ D1٪ 80٪ D0٪ B5٪ D0٪ B6٪ D0٪ B4٪ D0٪ B0٪ D1٪ 89٪ D0٪ B8٪ D1٪ 8F٪ D1٪ 82٪ 20٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ D0٪ B1٪ D0٪ B5٪ D0٪ BB٪ 20٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ D1٪ 87٪ D0٪ B8٪ D0٪ BD٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ BE٪ D1٪ 82٪ D0٪ BA٪ D1٪ 80٪ D0٪ B8٪ D0٪ B2٪ D0٪ B0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ 20٪ D1٪ 84٪ D0٪ B0٪ D0٪ BB٪ D1٪ 88٪ D0٪ B8٪ D0٪ B2٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B1٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ B1٪ 85٪ D1٪ 80٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ B2٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ B5٪ 20 ٪ 20

٪ 0D٪ 0A

٪ 20٪ D0٪ 97٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B4٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B8٪ D0٪ B4٪ D0٪ B5٪ D0٪ BD٪ D1٪ 82٪ D0٪ B8٪ D1٪ 84٪ D0٪ B8٪ D1٪ 86٪ D0٪ B8٪ D1٪ 80٪ D0٪ B0٪ D1٪ 82٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ BE٪ D1٪ 80٪ D0٪ B8٪ D0٪ B3٪ D0٪ B8٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ D0٪ BB٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ D1٪ 82٪ D0٪ B0٪ 20Xiaomi٪ 20Powerbank٪ 20 ٪ 20٪ D0٪ 94٪ D0٪ BE ٪ D0٪ B1٪ D1٪ 80٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ B4٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ B0٪ B5٪ D1٪ 82 ٪ D0٪ B5،٪ 20٪ D1٪ 87٪ D0٪ B5٪ 20Xiaomi٪ 20٪ D0٪ BD٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ BF٪ D0٪ BE٪ D1٪ 81٪ D0٪ BE٪ D1٪ 87٪ D0٪ B8٪ D0٪ BB٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ BD٪ D0٪ B8٪ D1٪ 82٪ D0٪ BE٪ 20٪ D0٪ B5٪ D0٪ B4٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ BE٪ D1٪ 82٪ 20٪ D1٪ 81٪ D0٪ B2٪ D0٪ BE٪ D0٪ B8٪ D1٪ 82٪ D0٪ B5٪ 20٪ D1٪ 82٪ D1٪ 8A٪ D1٪ 80٪ D0٪ B3٪ D0٪ BE٪ D0٪ B2٪ D1٪ 81٪ D0٪ BA٪ D0٪ B8٪ 20٪ D0٪ BC٪ D0٪ B0٪ D1٪ 80٪ D0٪ BA٪ D0٪ B8٪ 20٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ D0٪ B1٪ D0٪ B5٪ D0٪ BB٪ D0٪ B0٪ 20٪ D1٪ 81٪ D0٪ B8٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ D1٪ 80٪ D0٪ B5٪ D0٪ B6٪ D0٪ B4٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ B5!٪ 20٪ D0٪ 9D ٪ D0٪ BE٪ 20٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ D0٪ B1٪ D0٪ B5٪ D0٪ BB٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0 ٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ D1٪ 80٪ D0٪ B5٪ D0٪ B6٪ D0٪ B4٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ 20 ٪ D1٪ 84٪ D0٪ B0٪ D0٪ BB٪ D1٪ 88٪ D0٪ B8٪ D0٪ B2٪ D0٪ B0٪ D1٪ 82٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B1٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD ٪ D0٪ B A٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ D1٪ 85٪ D1٪ 80٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ B2٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ B8٪ D0٪ BC٪ D0٪ B5٪ D1٪ 82٪ D0٪ BE٪ 20٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ BC٪ D0٪ B0٪ D1٪ 80٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ D1٪ 82٪ D0٪ B0٪ 20 ٪ 20 ٪ 20mi٪ 20 ٪ 20 ٪ 20٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ B3٪ D1٪ 80٪ D0٪ B0٪ D0٪ B2٪ D0٪ B8٪ D1٪ 80٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ BE٪ 20٪ D0٪ B2٪ D1٪ 8A٪ D1٪ 80٪ D1٪ 85٪ D1٪ 83٪ 20٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ D0٪ B1٪ D0٪ B5٪ D0٪ BB٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ D1٪ 80٪ D0٪ B5٪ D0٪ B6٪ D0٪ B4٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ B5.٪ 20٪ D0٪ 9E٪ D1٪ 81٪ D0٪ BD٪ D0 ٪ BE٪ D0٪ B2٪ D0٪ BD٪ D0٪ B8٪ D1٪ 8F٪ D1٪ 82٪ 20٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ D0٪ B1٪ D0٪ B5٪ D0٪ BB٪ 20٪ D0٪ B7 ٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ D1٪ 80٪ D0٪ B5٪ D0٪ B6٪ D0٪ B4٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ BD٪ D0 ٪ B0٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ D1٪ 85٪ D1٪ 80٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ B2٪ D0٪ B0٪ B0٪ D1٪ 89٪ D0٪ B0٪ D1٪ 82٪ D0 ٪ B0٪ 20٪ D0٪ B1٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ BD٪ D1٪ 8F٪ D0٪ BC٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B8٪ D0 ٪ B7٪ D0٪ B4٪ D0٪ B0٪ D1٪ 82٪ D0٪ B8٪ D0٪ BD٪ D0٪ B8٪ 20٪ D0٪ B8٪ 20٪ D0٪ B8٪ D0٪ BC٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0 ٪ B2٪ D0٪ B8٪ D1٪ 81٪ D0٪ BE٪ D0٪ BA٪ D0٪ BE٪ 20٪ D0٪ BA٪ D0٪ B0٪ D1٪ 87٪ D0٪ B5٪ D1٪ 81٪ D1٪ 82٪ D0 ٪ B2٪ D0٪ BE٪ 20٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B8٪ D0٪ B7٪ D1٪ 80٪ D0٪ B0٪ D0٪ B1٪ D0٪ BE٪ D1٪ 82٪ D0٪ BA ٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B8٪ 20٪ D1٪ 80٪ D0٪ B5٪ D0٪ B4٪ D0٪ BE٪ D0٪ B2٪ D0٪ B5٪ D0٪ BD٪ 20٪ D0٪ B8٪ 20٪ D0٪ B8٪ D0٪ B7٪ D0٪ B4٪ D1٪ 80٪ D1٪ 8A٪ D0٪ B6٪ D0٪ BB٪ D0٪ B8٪ D0٪ B2٪ 20٪ D0٪ BA٪ D0٪ BE٪ D0٪ BD٪ D1٪ 82٪ D0٪ B0٪ D0٪ BA٪ D1٪ 82٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ D1٪ 80٪ D0٪ B5٪ D0٪ B6٪ D0٪ B4٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ B5. ٪ 20٪ D0٪ 92٪ D1٪ 8A٪ D0٪ BD٪ D1٪ 88٪ D0٪ BD٪ D0٪ B8٪ D1٪ 8F٪ D1٪ 82٪ 20٪ D0٪ B2٪ D0٪ B8٪ D0٪ B0٪ B4٪ 20 ٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ 20٪ D1٪ 84٪ D0٪ B0٪ D0٪ BB٪ D1٪ 88٪ D0٪ B8٪ D0٪ B2٪ D0٪ B8٪ D1٪ 8F٪ 20٪ D0٪ BA٪ D0 ٪ B0٪ D0٪ B1٪ D0٪ B5٪ D0٪ BB٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ B1٪ 80٪ D0٪ B5٪ D0٪ B6٪ D0٪ B4 ٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ B1٪ D1٪ 8A٪ D1٪ 80٪ D0٪ B7٪ D0٪ BE٪ 20٪ D1٪ 80٪ D0٪ B0 ٪ D0٪ B7٪ D0٪ BF٪ D0٪ BE٪ D0٪ B7٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ D0٪ B2٪ D0٪ B0٪ D0٪ B5٪ D0٪ BC.٪ 20 ٪ 20 ٪ 0D٪ 0A

شاید این مطلب جذاب باشد
چگونه لاک ناخن را از قاب گوشی پاک کنیم؟

٪ 20 ٪ 20٪ D0٪ 9A٪ D1٪ 83٪ D0٪ BF٪ D0٪ B5٪ D1٪ 82٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ B0٪ D0٪ BA٪ D1٪ 81٪ D0 ٪ B5٪ D1٪ 81٪ D0٪ BE٪ D0٪ B0٪ D1٪ 80٪ D0٪ B8٪ D1٪ 82٪ D0٪ B5٪ 20٪ D1٪ 81٪ D0٪ B8٪ 20٪ D0٪ BE٪ D1٪ 82 ٪ 20٪ D1٪ 80٪ D0٪ B5٪ D0٪ BD٪ D0٪ BE٪ D0٪ BC٪ D0٪ B8٪ D1٪ 80٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ 20٪ D0٪ BC٪ D0٪ B0٪ B0 ٪ B3٪ D0٪ B0٪ D0٪ B7٪ D0٪ B8٪ D0٪ BD.٪ 20Janabi٪ 20٪ D0٪ B5٪ 20٪ D0٪ BD٪ D0٪ B0٪ D0٪ B9-٪ D0٪ B4٪ D0٪ BE ٪ D0٪ B1٪ D1٪ 80٪ D0٪ B8٪ D1٪ 8F٪ D1٪ 82٪ 20٪ D0٪ BE٪ D0٪ BD٪ D0٪ BB٪ D0٪ B0٪ D0٪ B9٪ D0٪ BD٪ 20٪ D0 ٪ BC٪ D0٪ B0٪ D0٪ B3٪ D0٪ B0٪ D0٪ B7٪ D0٪ B8٪ D0٪ BD٪ 20٪ D0٪ B7٪ D0٪ B0٪ 20٪ D0٪ B0٪ D0٪ BA٪ D1٪ 81 ٪ D0٪ B5٪ D1٪ 81٪ D0٪ BE٪ D0٪ B0٪ D1٪ 80٪ D0٪ B8٪ 20٪ D0٪ B2٪ 20٪ D0٪ 98٪ D1٪ 80٪ D0٪ B0٪ D0٪ BD٪ 20٪ 20 ٪ 20٪ D0٪ B4٪ D0٪ BE٪ 20 پاوربانک ،٪ 20 ٪ 20 ، کابل شارژ ، A ساعت هوشمند مردانه و صدها لوازم جانبی دیگر ارائه شده است تا مصرف کنندگان ایرانی بتوانند از لوازم جانبی اصلی استفاده کنند.

وزن پاور بانک یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای تشخیص پاوربانک تقلبی

4. وزن پاوربانک یکی از ساده ترین راه ها برای یافتن یک بانک انرژی جعلی

برای شناسایی پاوربانک اصلی از شیائومی جعلی یا شناسایی پاوربانک اصلی سامسونگ ، بهتر است پاوربانک خود را وزن کنید! بهتر است بدانید که هرچه ظرفیت پاور بانک بیشتر باشد ، وزن آن بیشتر است. در واقع وزن پاور بانک 60 گرم در هر 2500 میلی آمپر ساعت است ، اگر پاوربانک شما 10000 میلی آمپر ساعت است ، باید 240 گرم وزن داشته باشد.

5. غلط املایی نشانه وجود پاوربانك تقلبی است

برای شناسایی محصولات تقلبی ، متن اصلی را بخوانید ، در صورت مشاهده اشتباهات و املاها ، محصول خریداری شده باید تقلبی باشد. از آنجا که شرکت های تولید کننده محصولات و برچسب های روی محصول اغلب بررسی می شوند ، احتمال اشتباه املایی بسیار کم است.

در برخی از پاوربانک های تقلبی به جای هزینه زندگی شما عبارت شارژ زندگی شما است نوشته شده است که شیائومی ، یکی از پیشروترین تولیدکنندگان بانک های انرژی در جهان ، بعید است چنین اشتباه بزرگی انجام دهد.

6. قیمت پاوربانک ساده ترین راه برای یافتن پاوربانک تقلبی

در اینترنت قیمت بانک انرژی مورد نظر خود را به دلار جستجو کنید و آن را در قیمت دلار ضرب کنید. اگر تفاوت قیمت بسیار زیاد باشد ، این نشان می دهد که پاوربانک خریداری شده نمی تواند وارد شود و احتمالاً تقلبی است.

عدم تطابق ظرفیت پاوربانک با میزان شارژدهی، نشان‌دهنده پاوربانک تقلبی است

7. عدم تطابق ظرفیت پاوربانک با سرعت شارژ

اگر تلفن شما دارای باتری 4000 میلی آمپر ساعتی است و پاوربانک 20000 میلی آمپری خریداری کرده اید ، باید تلفن شما را حداقل 4 و حداکثر 5 بار شارژ کند. اگر تلفن 4000 میلی آمپری خود را کمتر از 4 بار با پاوربانک 20000 میلی آمپری خود شارژ کنید ، قطعا پاوربانک شما جعلی است.

پاوربانک ها با ظرفیت 5 تا 30 هزار میلی آمپر ساعت تولید می شوند و هرچه ظرفیت پاوربانک بیشتر باشد ، وزن و قیمت آن نیز بیشتر می شود. اگر خروجی ظرفیت واقعی پاور بانک بسیار کمتر از حد انتظار است ، بهتر است پاوربانک خود را برگردانید. از سوی دیگر ، گارانتی اولیه پاور بانک شیائومی نیز مشخص است و می توانید به راحتی در مورد آن از شرکت ضمانت کننده سوال کنید.

8. آزمایش شارژ Powerbank با برنامه آمپر

نحوه آزمایش باتری پاور بانک را می توان با برنامه Ampere محبوب انجام داد. ابتدا برنامه Ampere را از فروشگاه Google Play بارگیری کرده و روی تلفن خود نصب کنید. پس از نصب ، تلفن خود را به پاور بانک متصل کرده و برنامه آمپر را اجرا کنید. اگر برنامه آمپر اطلاعات باتری را به رنگ نارنجی نشان می دهد ، این نشان می دهد که باتری به درستی شارژ نمی شود. و این احتمالاً پاور بانک است.

از سوی دیگر ، در برنامه آمپر می توانید ببینید کدام تقویت کننده ها باتری گوشی را شارژ می کنند. اگر 2 آمپر روی بدنه پاوربانک شما قرار داده شود ، باید برق وجود داشته باشد. تلفن خود را با 2 آمپر شارژ کنید ؛ اگر شماره دیگری در برنامه آمپر مشاهده کردید ، نشان می دهد که پاوربانک شما تقلبی است.

9. پاوربانک تقلبی رنگ اصلی را شناسایی کنید

تولیدکنندگان برجسته پاوربانک مانند شیائومی در وب سایت رسمی خود اعلام کرده اند که به عنوان مثال منبع تغذیه 10000 میلی آمپر ساعتی خود را در دو رنگ مشکی و قرمز تولید کرده اند. اگر رنگ قاب با آنچه در وب سایت رسمی مشاهده می کنید متفاوت باشد ، این نشان می دهد که پاور بانک خریداری شده جعلی است.

شاید این مطلب جذاب باشد
گلکسی M04 و A04e یک قدم به رونمایی نزدیک‌تر شدند

اطلاعات پاوربانک تقلبی با رنگ روشن‌تری درج شده و برجستگی خاصی نیز ندارد

10. کیف پاوربانک را بررسی کنید

در بدنه پاوربانک شیائومی ، اطلاعات مربوط به پاوربانک اندکی درج شده است و اگر متن را با دست لمس کنید ، برآمدگی یا فرورفتگی را احساس خواهید کرد. اما سازنده پاوربانک تقلبی اطلاعات مربوط به پاوربانک را با فونت بزرگتر و رنگ روشن تر وارد می کند و برجستگی های خاصی ندارند.

لازم به ذکر است که پاوربانک 5000 و 10000 میلی آمپر ساعت یکی از محبوب ترین پاوربانک ها در بین مصرف کنندگان در سراسر جهان است.

11. راهنمای روشن LED LED برای شناسایی اشتباه پاوربانک

یکی از واضح ترین روش های تشخیص یک پاوربانک تقلبی ، استفاده از چراغ اصلی پاوربانک LED است. چراغ های LED پاوربانک نرم و مات هستند. اما پاوربانک های فیک دارای نور کم یا روشن هستند. اگر پاوربانک LED ندارد ، قطعاً جعلی است.

12. شارژ پاور بانک با کابل

اگر پاوربانک را با کابل خروجی وصل کرده اید و در حال شارژ شدن است ، پاوربانک شما جعلی است. لطفاً توجه داشته باشید که قبل از خرید وب سایت سازنده یک پاور بانک ، برندی مانند شیائومی ممکن است ظرفیتی بیش از 30،000 آمپر نداشته باشد ، به عنوان مثال ، اگر ظرفیت های دیگری غیر از ظرفیت هایی که سازنده در سایت شما ارسال کرده است مشاهده کردید ، این بانک را برای منبع تغذیه بخرید.

خرید پاوربانک از فروشگاه معتبر جانبی

پاوربانک را از یک فروشگاه معتبر خریداری کنید

در این مقاله ، ما 12 روش برای شناسایی یک بانک انرژی جعلی از نسخه اصلی ارائه کرده ایم. می توانید از اطلاعات بدنه ، چراغ های LED ، سریال و کد امنیتی ، وزن ، ظرفیت و ظرفیت واقعی ، سطح تقویت کننده خروجی ، زمان شارژ ، قیمت ، اشتباه تایپی و موارد دیگر ، یک پاوربانک جعلی پیدا کنید.

لوازم جانبی خود را از یک فروشگاه معتبر که دارای ضمانت است خریداری کنید. از این نظر ، لوازم جانبی بزرگترین لوازم جانبی در ایران است که تمام محصولات خود را با 7 روز ضمانت بازگشت وجه ارائه می دهد. اگر از محصول خریداری شده رضایت ندارید ، می توانید آن را پس از توافق بازگردانید.

همچنین ، اگر تجربه کشف یک پاوربانک جعلی واقعی را دارید ، لطفاً آنها را در قسمت نظرات با ما و دیگر مخاطبان وبلاگ به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا