هوا فضا و نجوم

لپ تاپلوازم جانبیهوا فضا و نجوم

شاهکار جیمز وب با کمک داده‌های پرتو ایکس رنگ دیگری گرفت

چهار مورد از نخستین تصاویر علمی تلسکوپ قدرتمند جیمز وب ناسا با استفاده از داده‌های پرتو ایکس رصدخانه‌ی فضایی چاندرا تقویت شده‌اند و اطلاعات شگفت‌انگیزی را به نمایش می‌گذارند. نخستین تصاویر علمی «تلسکوپ فضایی جیمز وب» (JWST) که در تابستان امسال ارائه شدند، خیلی سریع جنبه‌ی نمادین پیدا کردند اما...
1 2
برگه 2 of 2